جدید پایان نامه جرم انگاری افراطی و چالشهای حقوقی آن رشته جزا و جرم شناسی نمایش بزرگتر

فقط آنلاین

پایان نامه جرم انگاری افراطی و چالشهای حقوقی آن رشته جزا و جرم شناسی

محصول جدید

-به شما قولی میدهم که با خرید این پایان نامه از سردرگرمی خود واقعا خلاص خواهید شد.

-این پایان نامه برای اولین بار است که توسط این سایت ارائه می شود چون توسط خودمان تهیه شده.

-این پایان نامه طبق اصول و چهار چوب پایان نامه نویسی دانشگاه ها تهیه شده و تائید استاد دکتری قرار گرفته .

-این پایان نامه بدون هیچ کپی برداری تهیه شده پس ز این نظر اطمینان حاصل کنید.

دانلود پایان نامه

جزییات بیشتر

190,000 ریال بدون مالیات.

مشخصات

تعداد صفحات 230
فرمت (قالب) Word

اطلاعات بیشتر

پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی

با موضوع:

جرم انگاری افراطی و چالشهای حقوقی آن

تهیه شده توسط دانشجویان ارشد دانشگاه حقوق

پایان نامه جرم انگاری افراطی و چالشهای حقوقی آن در سطح کیفیت عالی تایپ و تنظیم شده بدون هیچ عیب و ایرادی ، که فهرست آن را می توانید در آخر همین صفحه مشاهده کنید

به شما قولی میدم :

که با تهیه این پایان نامه دیگر هیچ نگرانی نخواهید داشت فقط آن را دانلود کنید و به استاد خود نشان دهید.

تمامی اصول پایان نامه نویسی که در دانشگاه های آزاد ، پیام نور و علمی کاربردی توسط اساتید گفته می شود مو به مو رعایت شده و این نتیجه نهایی پایان نامه هست که بعد از رفع عیب و ایرادهای آن پس از تکمیل  برای دانلود قرار گرفته است.

چکیده :

نماد مداخله حقوق جزا جرم است. به عبارت دیگر قانونگذار کیفری با جرم انگاری یک عمل به حقوق جزا اجازه مداخله در آن عمل را می دهد که این یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است و جرم انگاری اگر بدون اتخاذ سیاستهای کلان جزایی، معیارها، ضوابطو مبانی صورت گیرد نه تنها نتیجه مطلوب بدست نخواهد آمد بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد کرد . استفاده از ابزار جزایی در صورتی مناسب خواهد بود که ضرورت جرم انگاری آن عمل وجود داشته باشد . عملی که نمایانگر تهدید جدی اجتماعی بوده و یا به طور بالقوه یا بالفعل برای دیگران زیان بار باشد و با ابزارهای اجتماعی و قانونی دیگر نتوان با آن برخورد کرد و استفاده از مجازات بتواند در محدود کردن آن موثر باشد .

وجود مراجع متعدد قانونگذاری (مجلس شورای اسلامی ، آراء به هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات تشخیص مصلحت نظام و …) و تصویب بیش از حد قوانین باعث بوجود آمدن چالشهایی از جمله تورم قوانین، افزایش سیاه ی جرایم ، ضمانت کیفری شدید و نامتناسب و … می گردد که با مبانی فقهی حقوق جزا مغایرت دارد.

لذا لازمه حیات یک  نظام اجتماعی آن است که مردم در محدوده قوانین و مقررات آزادی خود را اعمال کنند اگر قوانین و مقررات به ویژه در امور کیفری شرایط لازم را نداشته و با حقوق طبیعی و فطری انسان ها هماهنگ نباشند موجب تعارض بین مردم و دولت خواهد شد . برای حل این تعارض وضع قوانین کیفری و استفاده از ضمانت اجراهای آن باید به عنوان آخرین راهکار به کمترین حد برسد.

کلید واژگان : جرم انگاری، افراطی، سیاست جنایی ، تورم کیفری

دانلود پایان نامه

قیمت : 19000 تومان

قیمت این پایان نامه به مراتب خیلی خیلی بالاتر از این می باشد!!!

پایان نامه ها باید یکسری اصول کلی داشته باشند که در ذیل به آن اشاره می کنم:

1-فونت : فونت پایان نامه باید طبق اصول دانشگاه مورد نظر باشد که تمامی دانشگاه ها از این فونت های محبوب استفاده می کنند:فونت Bnazanin، Bzar،Blotus و همچنین تیترها باید بولد یعنی بزگتر باشند.

2-قالب کلی پایان نامه:  » اندازه صفحه: اندازه بالا و پایین ، چپ و راست برگه A4 در اندازه ای که دانشگاه شما مدنظرشان هست تنظیم کنید.

                                              »صفحه جلد:که در ابتدایی ترین صفحه پایان نامه قرار می گیرد در این صفحه حتما باید آرم دانشگاه قرار گیرد.

                                              »صفحات تقدیر و تشکر:این صفحات ضروری نیستند ولی بهتر هست که از آنها استفاده کرد.

                                              »فهرست: فهرست کاملی از عنوانها تایپ شود که نیاز هر پایان نامه هست.

                                              » فصل بندی:حتما پایان نامه در 5 فصل تشکیل گردد و انها را طبق زیر فصل شماره گذاری کرد.

3-اصول متن اصلی پایان نامه:

یک پایان نامه کامل و خوب و عاری از اشکال باید شامل موراد زیر در متن خود  باشد:

یک صفحه چکیده و مقدمه

فصل اول اختصاص به کلیات پایان نامه شود

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

را در خود داشته باشد

تمامی این موارد در این پایان نامه  جرم انگاری افراطی و چالشهای حقوقی رعایت شده

فهرست:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….2

بخش اول : جرم انگاری در عرصه حقوق و سیاست جنایی ………………………………………………..12

فصل اول : کلیات ……………………………………………………………………………………………………….12

مبحث اول : شناخت مفهومی جرم ، انحراف ،گناه ………………………………………………………….. 12

گفتار اول : تعریف جرم و جرم انگاری…………………………………………………………………………..12

الف: جرم …………………………………………………………………………………………………………………12

 • تعاریف قانونی از جرم…………………………………………………………………………………………..15
 • جرم از دیدگاه روانشناسی ……………………………………………………………………………………..17
 • جرم از دیدگاه جامعه شناسی…………………………………………………………………………………..18

ب. جرم انگاری………………………………………………………………………………………………………..20

     1 – تعریف جرم انگاری……………………………………………………………………………………….20

   2- مفهوم شناسی جرم انگاری افراطی………………………………………………………………………20

    3-قانون و جرم انگاری………………………………………………………………………………………….23

گفتار دوم . انحراف یا کژروی…………………………………………………………………………………….25

الف . تاریخ انحراف یا کژروی…………………………………………………………………………………..29

ب. تفاوت جرم و کژروی…………………………………………………………………………………………..31

ج. ارزیابی کژروی در دنیای مدرن………………………………………………………………………………32

گفتار سوم : گناه……………………………………………………………………………………………………….34

الف . رابطه جرم و گناه……………………………………………………………………………………………..34

ب. گناه از دیدگاه اسلام………………………………………………………………………………………….. 36

ج.  گناه از دیدگاه مسیحیت………………………………………………………………………………………36

د. گناه از دیدگاه یهود ……………………………………………………………………………………………..40

مبحث دوم : جرم انگاری در بستر تاریخ و مکاتب حقوق کیفری……………………………………..41

گفتار اول : خاستگاه تاریخی جرم و جرم انگاری …………………………………………………………41

الف . تاریخ جرم و جرم انگاری در دوران باستان ………………………………………………………..41

ب. تاریخ جرم و جرم انگاری در دوران قرون وسطی …………………………………………………..46

ج. تاریخ جرم و جرم انگاری در اروپا  ………………………………………………………………………46

د. تاریخ جرم و جرم انگاری در  ایران………………………………………………………………………..48

گفتار دوم : جرم انگاری از دیدگاه مکاتب ………………………………………………………………….51

الف : مکتب کلاسیک…………………………………………………………………………………………….. 51

 • مکتب فایده اجتماعی ………………………………………………………………………………………….51
 • مکتب عدالت مطلق ……………………………………………………………………………………………54

ب: مکتب نئوکلاسیک ……………………………………………………………………………………………55

ج: مکتب تحققی……………………………………………………………………………………………………57

د: مکتب التقاطی……………………………………………………………………………………………………60

 • مکتب اصالت عمل کیفری یا پراگماتیکا (دفاع اجتماعی بر مبنای تجربه)……………………..60
 • مکتب دفاع اجتماعی ترکیبی (مکتب پرنیس)…………………………………………………………..60
 • مکتب نفی حقوق جزا (دفاع اجتماعی بر مبنای دفاع از فرد)……………………………………..61
 • مکتب دفاع اجتماعی جدید (دفاع اجتماعی بر مبنای دفاع از فرد و جامعه)………………….63
 • مکتب دفاع اجتماعی بر مبنای تهدید جمعی (مکتب اثباتی انتقادی)……………………………63
 • مکتب دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی…………………………………………………………64

مبحث سوم :بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران………………………………………….66

گفتار اول : تعریف سیاست جنایی و انواع آن……………………………………………………………66

الف) تعریف سیاست جنایی…………………………………………………………………………………..66

ب) انواع سیاست جنایی……………………………………………………………………………………….69

    1- سیاست جنایی تقنینی………………………………………………………………………………69

   2- سیاست جنایی قضایی……………………………………………………………………………..70

3-سیاست جنایی مشارکتی…………………………………………………………………………..71

 • سیاست جنایی علمی……………………………………………………………………………….72

گفتار دوم : سیاست جنایی و جرم انگاری………………………………………………………………………73

گفتار سوم : سیاست جنایی کیفر رسانی…………………………………………………………………………74

گفتار چهارم : نقش رهبر و اصول حاکم بر قانونی بودن جرایم و مجازات ها در فقه جزایی

جزای اسلام …………………………………………………………………………………………………………….76

الف) نقش رهبر در سیاست جنایی……………………………………………………………………………….76

ب) منابع و مستندات اصل قانونی بودن مجازات در فقه جزایی اسلام……………………………….78

   1- قرآن کریم………………………………………………………………………………………………………78

  2- اصل قانونی بودن در احادیث و روایات………………………………………………………………79

ج) اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در اصول و قواعد فقهی…………………………………….80

   1- قاعده قبح عقاب بلابیان…………………………………………………………………………………..80

   2- قاعده درء……………………………………………………………………………………………………..80

   3- اباحه و خطر………………………………………………………………………………………………….82

   4- اصل برائت……………………………………………………………………………………………………82

د) دلایل اصلی شخصی بودن مجازاتها در فقه جزایی اسلام…………………………………………..83

   1- قرآن کریم…………………………………………………………………………………………………….83

   2- سنت …………………………………………………………………………………………………………..84

  3- اجماع ……………………………………………………………………………………………………………85

  4- عقل ………………………………………………………………………………………………………………85

فصل دوم : تحلیل فرایندهای جرم انگاری  …………………………………………………………………86

مبحث اول : تعریف اصل ضرورت و تبیین مفهوم آن  …………………………………………………..86

گفتار اول : تعریف اصل ضرورت و تبیین مفهوم آن  ……………………………………………………86

الف : تعریف اصلاحی اصل ضرورت  ………………………………………………………………………86

ب: مفهوم اصل ضرورت جرم انگاری  ……………………………………………………………………..87

گفتار دوم : فلسفه ی حقوق کیفری ………………………………………………………………………….88

الف : موضوع حقوق کیفری  ………………………………………………………………………………….88

ب: چرایی استفاده از ابزار کیفری ……………………………………………………………………………89

مبحث دوم : مبانی جرم انگاری  ……………………………………………………………………………..90

گفتار اول  : پدرسالاری حقوقی ……………………………………………………………………………..90

گفتار دوم : اصل ضرر ………………………………………………………………………………………….92

الف : اصل ضرر و محدودیت حقوق کیفری……………………………………………………………..92

ب: برداشت حداکثری از مفهوم ضرر………………………………………………………………………93

 

گفتار سوم : اصل اخلاق گرایی حقوقی (حمایت از اخلاق و مذهب و جلوگیری از ایراد                    

آسیب به اخلاق و مذهب)………………………………………………………………………………………..94

الف: رابطه حقوق و اخلاق……………………………………………………………………………………….95

ب: ضمانت اجرایی اخلاق و حقوق…………………………………………………………………………..97

گفتار چهارم : ارزش کیفری رفتار (سرزنش پذیری بودن رفتار)…………………………………….98

مبحث سوم : اهداف حقوق کیفری…………………………………………………………………………..99

گفتار اول : عدالت استحقاقی………………………………………………………………………………….99

گفتار دوم : کم کردن و به حداقل رساندن رفتارهایی که از طریق ممنوعیت های ناشی از                                                

  ابزار کیفری انجام آنها کم می شود  ……………………………………………………………………..99

گفتار سوم : تضمین زندگی اجتماعی افراد با یکدیگر………………………………………………..100

گفتار چهارم : پیشگیری عمومی یا بازدارندگی عمومی …………………………………………….100

گفتار پنجم : تحکیم ارزشهای اساسی…………………………………………………………………….101

 مبحث چهارم : بایدهای جرم انگاری ……………………………………………………………………102

گفتار اول : حاکمیت قانون ………………………………………………………………………………..102

گفتار دوم : التزام به اصل برائت………………………………………………………………………….103

الف: اصل برائت و حقوق دفاعی متهم ……………………………………………………………….104

ب: اصل برائت و آزادی متهم ……………………………………………………………………………………….104

گفتار سوم : قانونی بودن جرم و مجازات…………………………………………………………………………105

گفتار چهارم : تناسب بین جرم و مجازات……………………………………………………………………….106

گفتار پنجم : رعایت آزادی فردی………………………………………………………………………………….108

گفتار ششم : اکتفاء به حداقل ………………………………………………………………………………………108

گفتار هفتم : توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری ………………..110

گفتار هشتم : توسل به پیش زمینه ها و امکانات دولت …………………………………………………….110

مبحث پنجم : مدل ، اصول و معیارهای حاکم بر جرم انگاری …………………………………………..111

گفتار اول : مدل دولت لیبرال (آزادی گرا)……………………………………………………………………..111

گفتار دوم : مدل دولت اقتدارگرا………………………………………………………………………………….112

الف: جرم انگاری مبتنی بر پالایش ………………………………………………………………………………112

ب: قاعده harm  و wel frea به عنوان مبنای جرم انگاری ……………………………………………..113

ج: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم انگاری…………………………………………………………114

گفتار سوم : مدل دولت جمهوری خواه  ……………………………………………………………………..115

گفتار چهارم : اصول و معیارهای جاناتان شنسک …………………………………………………………116

الف: صافی اصول ………………………………………………………………………………………………….116

ب: صافی پیش فرض ها  ………………………………………………………………………………………….117

ج: صافی کارکردها  ………………………………………………………………………………………………..118

گفتار پنجم : معیار مقبولیت و فرض هم نوایی ……………………………………………………………..118

گفتار ششم : معیار توازن دلایل …………………………………………………………………………………119

گفتار هفتم : معیار مع ایراد خسارت ………………………………………………………………………….119

بخش دوم : چالشهای جرم انگاری افراطی …………………………………………………………………121

فصل اول : راهبرد پیش روی حقوق کیفری………………………………………………………………..121

مبحث اول: علل بنیادین جرم انگاری افراطی …………………………………………………………….121

گفتار اول : گستردگی و تمام خواهی دولت……………………………………………………………….121

گفتار دوم : ورود دولت به حوزه اخلاق و حریم خصوصی …………………………………………123

مبحث دوم : علل ساختاری جرم انگاری افراطی………………………………………………………..127

گفتار اول : تعدد مراجع کیفری………………………………………………………………………………127

الف : صلاحیت ذاتی مجلس در وضع قانون…………………………………………………………….127

ب: وضع قانون در پرتو اصل 167 قانون اساسی………………………………………………………127

ج: هیئت عمومی دیوان عالی کشور ……………………………………………………………………..128

د: شورای نگهبان قانون اساسی …………………………………………………………………………..129

هـ : مجمع تشخیص مصلح نظام  ……………………………………………………………………………………131

و : قوه مجریه و قوه قضائیه ………………………………………………………………………………………….135

گفتار دوم : تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه………………………………………………..137

الف : آیین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیون……………………………………………………………138

ب: آیین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب………………………………………………………………….139

فصل دوم : علل راهبرد عقب نشینی حقوق کیفری………………………………………………………….140

مبحث اول : توسعه بخشی به فروعات و اصول مبهم و کلی…………………………………………….140

گفتار اول : تورم قوانین کیفری…………………………………………………………………………………..141

الف) جرم زدایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی………………………………………………………142

ب) افزایش جرم و جمعیت کیفری…………………………………………………………………………….144

ج) ناکارائی قانون…………………………………………………………………………………………………..144

د) لطمه به آزادیهای فردی حوزه خصوصی افراد………………………………………………………..145

ه) تحمیل هزینه های سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی به بدنه دولت و جامعه………………………146

و) شکل گیری حاکمیت امنیتی کیفری……………………………………………………………………..148

ز) تحدید حقوق بنیادین و آزادی های عمومی………………………………………………………….150

ح) نهادینه شدن مجازات حبس و تراکم زندانها……………………………………………………….150

گفتار دوم : اصول محدود کننده ی دخالت کیفری (نقش عناصر سه گانه جرم)………………………..151

الف) جایگاه عنصر قانونی جرم در محدودیت دخالت کیفری………………………………………….151

 • بررسی جرم انگاری برخی عناوین جدید در پرتو ارکان مسئولیت کیفری……………………157
 • نقش عنصر مادی جرم در محدود نمودن دخالت کیفری…………………………………………..162

مبحث دوم : تحلیل و بررسی راهکارهای موجود در پیشگیری از حقوق کیفری………………..164

گفتار اول: راهکارهای نظری ………………………………………………………………………………….164

الف) پیشگیری از مدل جایگزین مقدم بر مداخله جزایی ……………………………………………164

 • عوامل جسمی فردی ………………………………………………………………………………………165
 • عوامل روحی و روانی …………………………………………………………………………………..167
 • عوامل اجتماعی و تأثیرات محیط ……………………………………………………………………169

ب) پیشگیری از تورم کیفری از طریق تضییق قلمرو مداخله کیفری………………………………….172

     1-  جرم زدایی…………………………………………………………………………………………………….172

     2- کیفر زدایی…………………………………………………………………………………………………….173

     3-قضازدایی……………………………………………………………………………………………………….175

4-عدالت ترمیمی……………………………………………………………………………………………….179

5-اقدامات تأمینی و تربیتی………………………………………………………………………………… 184

6-جرایم بدون بزه دیده………………………………………………………………………………………186

گفتار دوم : راهکارهای عملی……………………………………………………………………………………….188

الف) تورم زدایی در مرحله وضع قوانین کیفری………………………………………………………………188

 • سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران…………………………………………..189
 • سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران…………………………………………..191

ب) تورم زدایی در مرحله رسیدگی قضایی………………………………………………………………….192

     1- از طریق استفاده صحیح و مطلوب از اهرمهای جایگزین پیش از محاکمه بویژه جانشینهای بازداشت موقت ….192

     2-لزوم دقت قضات محترم با مستندات و دلایل قوی در صدور بازداشت موقت……………..192

 • اجرای مجازات…………………………………………………………………………………………………193
 • استفاده از عفو………………………………………………………………………………………………….194

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….197

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………206

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………208