جدید پایان نامه میزان تاثیر عوامل جرم زا بر قاچاق زنان رشته  حقوق جزا و جرم شناسی نمایش بزرگتر

فقط آنلاین

پایان نامه میزان تاثیر عوامل جرم زا بر قاچاق زنان رشته حقوق جزا و جرم شناسی

محصول جدید

-این پایان نامه طبق اصول و چهار چوب پایان نامه نویسی دانشگاه ها تهیه شده و تائید استاد دکتری قرار گرفته .

-پایان نامه مناسب رشته های حقوق و دانشگاه های آزاد،غیرانتفاعی،پیام نور،دولتی و علمی کاربردی می باشد.

-این پایان نامه بدون هیچ کپی برداری تهیه شده پس ز این نظر اطمینان حاصل کنید.

دانلود پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی

جزییات بیشتر

290,000 ریال بدون مالیات.

مشخصات

تعداد صفحات 117
فرمت (قالب) Word

اطلاعات بیشتر

پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی

با موضوع:

میزان تاثیر عوامل جرم زا بر قاچاق زنان

تهیه شده توسط دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه حقوق

پایان نامه "میزان تاثیر عوامل جرم زا بر قاچاق زنان" در سطح کیفیت عالی تایپ و تنظیم شده بدون هیچ عیب و ایرادی ، که فهرست آن را می توانید در آخر همین صفحه مشاهده کنید.

اگر موضوعی برای ارائه پایان نامه خود ندارید می توانید به عنوان موضوعی پیشنهادی به استاد خود ارائه دهیید.

تمامی اصول پایان نامه نویسی که در دانشگاه های آزاد ، پیام نور و علمی کاربردی توسط اساتید در مقطع کارشناسی ارشد گفته می شود مو به مو رعایت شده و این نتیجه نهایی پایان نامه هست که بعد از رفع عیب و ایرادهای آن پس از تکمیل  برای دانلود قرار گرفته است.

دانلود پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی

قیمت : 29000 تومان

قیمت این پایان نامه به مراتب خیلی خیلی بالاتر از این می باشد!!!

چکیده

قاچاق زنان از ديرباز گريبانگير جامعه بشري بوده است؛ به گونه اي كه در صدر اسلام تلاش هايي براي مبارزه با اين پديده ناميمون انجام گرفته است. قرآن مجيد در آيه سي و سوم سوره نور افراد را از اين عمل نهي مي كند. اين امر نشان دهنده شيوع اين عمل در آن دوران بوده است. اهتمام شارع مقدّس به اين امر به اندازه اي است كه پيامبر اسلام فروختن انسان آزاد را در زمره سه گناه كبيره اي مي شمارد كه خداوند آن را نخواهد آمرزيد.
بنابراين، آموزه هاي ديني ما بيانگر مخالفت جدي با چنين پديده شومي است، ولي با اين نكوهش ها  گروه هايي نيز در اين ارتباط فعالند؛ گروهي از زنان قواد، بنام و فاسد مي كوشند پس از صيد دختران و زنان جوان آنان را به دلالان ديگر كشورها بفروشند. گروه فعال ديگر جوانان اوباش و شرور هستند كه در قالب باندهاي زيرزميني به ربودن دختران جوان اقدام مي كنند. همچنين نقش برخي دلالان كه نقش واسطه اي را براي قاچاق دختران و زنان به كشورهاي حاشيه خليج دارند را نمي توان ناديده گرفت. از آنجا كه پيكان حمله اين قاچاقچيان به تركيب جمعيتي جوان است و جوانان از سرمايه هاي اصلي هر مملكتي هستند. توجه به اين امر ضروري مي نمايدتحقیق حاضر در شش فصل عنوان شده که در فصل اول کلیات ذکر شده و سوالهای اصلی تحقی ما این بود که چه عواملی در بروز عوامل جرم زا بر قاچاق زنان نقش دارد؟که پاسخ این سوال را در فصل دوم اورده ایم. سوال دوم تحقیق این بود که با چه راهکارهایی می توان انرا کنترل و کاهش داد؟ که جواب این سوال در فصل ششم امده است .همچنین دو فرضیه داشتیم که در قصل چهارم مفصلا توضیح داده ایم سوال اول فرضیه این است که بین عوامل فردی –اقتصادی –اجتماعی و…بر قاچاق زنان رابطه معنی داری وجود دارد. سوال دوم فرضیه.افزایش اگاهی و دانایی عمومی زنان و خانواده ها جهت پیشگیری از اغفال زنان مانع مهمی در برابر این پدیده است و جرم شناسی و علت شناسی بهترین راه برای خشکاندن ریشه های معضلات قاچاق زنان که موجب نا امنی می شود است. همچنین میزان تاثیر عوامل جرم زا را  در فصل سوم با توجه به تحقیقاتی که کردم جواب داده ام.

واژگان کلیدی: روسپی گری- قاچاق زنان – قوادی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی

قیمت : 29000 تومان

>فهرست

فصل اول: کلیات

مقدمه

1-کلیات

1-1مقدمه

1-2 پیشینه تحقیق

1-2-1 نظریه زیستی روانی

1-2-2 نگرش جامعه شناسی

1-3 روش تحقیق

1-4 تعریف مفهوم قاچاق زنان

1-5 تاریخچه قاچاق زنان

1-6 قاچاق زنان در متون دینی اسلام

فصل دوم :عوامل جرم زا بر قاچاق زنان                                                  

2-1 مقدمه

2-2 قوادی

2-2-1 قوادی وقاچاق

2-2-2    روشهای تحقق قوادی ازطریق رایانه

2-2-3 عناصر حقوقی

2-2-4 عنصر مادی

2-2-5 عنصر معنوی

2-2-6 اسیب های وارده قوادیبر مجنی علیه

2-2-7 اسیبهای وارده قوادی به جانی بزهکار

2-2-8    اسیبهای وارد قوادی به جامعه

2-2-9 نقش قوادان

2-3 فرار دختران از خانه

2-3-1 ویزگی های فردی وشخصیتی دختران فراری

2-3-2 علل فرار دختران از خانه

2-4 فقر

2-5 فحشاء

      2-5-1 تقسیم بندی فواحش

       2-5-2 عوامل شخصی فحشاء

     2-5-3 عوامل غیر شخصی فحشاء

2-5-4 علل فرهنگی فحشاء

2-5-5 علل اقتصادی فحشاء

2 -5-6 جدایی جوانان از کانون خانواده

2-6 اینترنت

2-6-1 پورنوگرافی

2-6-2 رکن قانونی

2-6-3 رکن مادی

2-6-4 رکن معنوی

2-6-5 اسیبهای وارده به مجنی علیه

2-6-6 اسیبهای وارده به جانی بزهکار

2-6-7 اسیبهای وارده به جامعه

2-6-8 گردشگری جنسی

2-7 سن زنانی که قاچاق می شوند

2-8 طبقه اجتماعی

2-9 سطح تحصیلات

2-10 وضعیت خانوادگی

2-11 ضعف باورهای دینی

2-12 نارسایی بین فرهنگ و ساخت اجتماعی

2-13 نبود فرصت های شغلی مناسب

2-14 دادن وعده  اعطای شغل پردرامد و مناسب در کشورهای خارج

2-15 دادن قول ازدواج

2-16 طرح دوستی

2-17 ازدواج دروغین

2-18 تجاوز –اجبار –تحمیل

2-19 شرکتهای کاریابی پوششی برای اغفال دختران

فصل سوم:میزان تاثیر عوامل جرم زا

4-قاچاق زنان از جنبه های گوناگون                                                                

4-1 مقدمه

4-2 علل فرهنگی

4-2-1 دگرگونی ارزش ها

4-2-2 متناسب نبودن نقش ها و پاداش ها

4-2-3 بررسی علل فرهنگی غرب زدگی

4-3 علل اقتصادی قاچاق

4-4 علل حقوقی قاچاق

4-4-1 عاری بودن از خطر

4-4-2 خلا قانونی

4-5 علل اجتماعی

4-5-1 خود کم بینی

4-5-2انحراف های اخلاقی

4-5-3 بررسی علت انحراف های اخلاقی در میان زنان و دختران

4-5-4 انحراف های فردی

4-5-5 انحراف های گروهی

4-5-6 تبیین رفتار انحرافی در میان زنان و دختران ایرانی (اختلال در جامعه پذیری

4-5-7 مهاجرت روستائیان به شهر

4-5-8 ازدیاد شکاف بین نسل ها

4-6 پی امد های فردی قاچاق زنان

4-6-1 ابتلا به وضعیت ناگوار و بهره کشی های گوناگون

4-6-2 برداشتن اندام

4-6-3 سردرگمی و فلاکت در کشور بیگانه

4-6-4 ابتلا به بیماریهای گوناگون نظیر ایدز

4-7 پی امدهای خانوادگی قاچاق زنان

4-8 فرضییه دوم افزایش دانش و معرفت زنان

4-8-1 مقدمه

4-8-2 دادن اموزشهای لازم به دختران دوره راهنمایی

4-8-3 اینترنت دامی دیگر

4-8-4 تراکم جمعیت

4-8-5 محل سکونت

4-8-6 مناطق جرم خیز

4-8-7 مهاجرت

4-8-8 ماهیت زندگی شهری

4-8-9 دوستان و رفقا

4-8-10 تاثیر عوامل فرهنگی

4-8-11 تاثیر عوامل اقتصادی

4-8-12 خانواده و انحراف

4-8-13 خشونت والدین و اثرات ان

4-8-14 فساد و الودگی والدین

فصل پنجم :چهارچوب حقوقی وقضایی در برخورد با موضوع قاچاق در ایران

5-1 تاریخچه وضع قوانین جهانی برای مبارزه با قاچاق زنان

5-2 قوانین مربوط به قاچاق زنان در ایران

5-3قانون مبارزه با قاچاق زنان

فصل ششم :راهکارهایی برای کاهش وکنترل قاچاق زنان

6-1 اقدامات بین المللی مبارزه با قاچاق زنان

6-1-1 مصون سازی

6-1-2 محدود سازی

6-1-3 ممنوع سازی

6-2-پیشنهادات

6-3 پیشنهادهایی خارج از چهار چوب

6-4 راهکارهای حقوقی

6-4-1 وضع قوانین مناسب

6-4-2 عملیاتی کردن قوانین موجود و اجرای جدی ان ها

6-4-3 جلب اعتماد قربانیان برای همکاری با دستگاه قضایی

6-4-4 همکاری دولت ها با یکدیگر

6-5 راهکارهای فرهنگی

6-5-1 نظارت اجتماعی

6-5-2 نظارت غیر رسمی

6-5-3 عوامل نظارت اجتماعی غیر رسمی (جامعه پذیری)

6-5-4 دادن اموزشهای لازم به دختران

6-5-5 تلاش در باز پروری قربانیان قاچاق

6-5-6 ارائه اگاهی های لازم به مسئولان مربوطه

6-6 راهکارهای اقتصادی

6-6-1 ایجاد فرصت های شغلی برای بانوان

6-6-2 در نظر گرفتن بودجه ای برای قربانیان

6-6-3 بالا بردن هزینه های اجتماعی – اقتصادی قاچاق زنان

6-7 عملکرد رسانه در خصوص قاچاق زنان

6-7-1 پیشنهادی برای رسانه ها درباره موضوع قاچاق زنان

6-8 معرفی مراکز و نهادهای مرتبط با موضوع

6-9 نتیجه

منابع